และแล้ว

posted on 07 Jul 2012 23:40 by dogdagdogdag
กุก้จะไปละ
 
กุยังแปลกใจตัวกุเองไม่หาย
 
แต่ก้นะ anyway อาเป็นว่า...
 

Comment

Comment:

Tweet