????????

posted on 03 Apr 2012 01:43 by dogdagdogdag
คุณเคยเบื่อะไรมากๆมั้ย
 
มีแต่คำถาม
 
คำถามเหี้ยไรนักหนา
 
กรุไม่อยากตอบ
 
ไม่คิดจะตอบ
 
ละไม่เคยสนใจว่าคำถามมันอยุ่ตรงนั้น
 
 

Comment

Comment:

Tweet

จุดจบแม่งใกล้ละ

มึงไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้้ำ

มึงแค่รอ สงบๆ แล้วอะไรๆจะผ่านไปอย่างง่ายๆเงียบๆ

#1 By kinik on 2012-04-03 02:15