เบื่อ...

posted on 30 Mar 2012 23:29 by dogdagdogdag
เบื่อมาก...เบื่อสราด
 
เบื่อเห้ๆ
 
กรุเบื่อเว้ยยยยยยย

Comment

Comment:

Tweet

Even if the solution for such an unsolved problem doesn't exist, still, I keep doing this shite.

#4 By kinik on 2012-03-31 18:56

จบ?

ไม่ม้างงงงงงงงง

my last piece of feeling keep rising up from the grave.

#3 By kinik on 2012-03-31 18:50

นี่ถ้ากรุจะเบื่อสิ่งที่กูเป็นขนาดนี้ นี่แม่งเริ่มจะยากเข้าไปทุกทีละกุว่า


#2 By kinik on 2012-03-31 00:38

หรือจริงๆมันก้เป็นแค่ปกติชีวิต


ชีวิต


คืออะไรวะ
#1 By kinik on 2012-03-30 23:31