พวกเราทุกคนถูกสอนให้ทำความดีตั้งแต่เด็ก
เรียกได้ว่าตั้งแต่ ลืมตาดูโลกขึ้นมาทุกคนก้บอกให้ทำความดีกันเลยทีเดียว
 
ความดีคืออะไร
???
ทำบุญ กรวดน้ำ ตักบาตร ฟังเทศน์ บริจาคเงินสร้างวัด  สร้างพระพุทธรูป??????
.....
ใช่เหรอ
...
ใช่จริงๆเหรอ
.....
พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆเหรอ
หรือเป็นเพียงการหลอกลวง เป็นการทำการค้าโดยใช้ศาสนาบังหน้า
การหลอกลวงโดยใช้ความเชื่อในการจูงจมูก  สนตะพายคนหัวอ่อน งมงาย  ให้ตกเป็นลูกค้าอย่างเต็มใจ
โดยการนำคำว่าบุญ มาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน
.
.
.
หากมองในแง่ของสังคม
ความดี  น่าจะมาจาก  สิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม
...การช่วยเหลือกัน......การเสียสละ....การปกป้อง
คำต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกย่อง และ เชิดชูคนที่ทำเพื่อส่วนรวม
เป็นตัวแทนของคุณความดี
มากกว่าทีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองผู้เดียว
.
.
อันที่จริงถ้ามองให้กว้าง   มองในภาพรวม
.
การที่สังคมทั้งหมดได้ประโยชน์จะส่งผลดีต่อคนทั้งหมดได้ในระยยะยาวมากกว่า
การที่ปัจเจกบุคคล ได้ประโยชน์เพียงกลุ่มนึง
.
.
ถ้าคุณรวยอยุ่คนเดียว.....คนรอบข้างคุณไม่มีจะกิน
คุณคิดว่าคุณจะอยุ่อย่างปกติสุขได้เหรอ
ถ้าบ้านคุณรวยแล้วรอบข้างเป็นสลัม
คุณจะอยู่อย่างปกติสุขได้เหรอ
 
บางทีการมองในภาพรวมจะทำให้เห็นอะไรได้ชัดกว่า
.
และสิ่งที่สำคัญที่จะเน้นคือ  ความดีไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้น  
ไม่ได้ ยอดเยี่ยมอะไรอย่างที่คนหลายๆคน  เชิดชู
.
มันก็แค่การกระทำที่คนส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน
.
ก็แค่นั้น
.
.
แค่นั้น จริง    จริง

Comment

Comment:

Tweet

อืม..ใช่
จริงแท้แน่นอนครับ

#1 By What the...Blog's on 2012-01-11 23:38